Busnes teuluol yw Caws Cenarth a ddechreuwyd gan Gwynfor a Thelma Adams ym 1987 yma, are eu fferm, Glyneithinog, yn nyffryn ffrwythlon ac hardd yr afon Cych. Bu traddodiad hir o wneud caws yn y teulu, yn ymestyn yn l dros chwe cenhedlaeth, a chyn hir, magodd Caws Cenarth enw da am ei gaws Caerffili blas hufennog, ffres.  Daeth Thelman wyneb adnabyddus, yn arwain y ffordd o adfywior grefft o wneud caws yng Nghymru.  Dyddiau yma, mae Gwynfor a Thelma wedi trosglwyddo awenaur busnes iw mab, Carwyn, sydd thalent am ddatblygu cawsiau newydd.

Caws Cenarth yw cynhyrchydd sefydledig hynaf Caws Caerffili Ffermdy Cymreig.  Erbyn heddiw, yn ogystal r caws Caerffili plaen, mae Caws Cenarth yn cynhyrchu amrywiaeth o gawsiau gwahanol, gan gynnwys caws tebyg i Brie, Perl Wen, caws gwythiennog glas hufennog, Perl Las a Golden Cenarth, caws rhannol-feddal blas pwerus, gydar grofen wedii golchi ac ennillydd gwobr y Prif Bencampwriaeth yng Ngwobrau Caws Prydain yn 2010.