Cwsmeriaid Masnach

Mae Caws Cenarth yn cynnig gwasanaeth proffesiynol ac effeithlon i’n cwsmeriaid masnachol.

Bydd angen i chi gofrestru fel cwsmer masnachol os i chi am fanteisio ar dderbyn prisiau masnachol arlein.  Gwnewch hyn drwy lenwi'r ffurflen yn yr adran Cysylltwch ac mi fyddwn i mewn cysylltiad gyda'r manylion mewngofnodi sydd eu hangen.

Rydym yn cynnig gwasanaeth cyflym, gan gludo'r nwyddau i chi’r diwrnod canlynol, a hynny i leoliadau drwy Gymru, Lloegr a rhannau o’r Alban (os yw'r caws ar gael mewn stoc).  Er mwyn manteisio ar y gwasanaeth yma mae angen bod archeb arlein wedi ei wneud cyn hanner dydd.

Mi fydd archebion sy’n cael eu gwneud ar ôl yr amser hyn yn cael eu danfon allan y diwrnod canlynol – neu ar y dyddiad a ddymunwyd gan y cwsmer ac a nodwyd ar yr archeb wrth fynd drwy'r broses dalu.   

Y gost trosglwyddo yw £6.95 neu mae'r caws yn cael ei drosglwyddo yn rhad ac am ddim ar archebion gwerth dros £150. 

Mae’r caws yn cael ei ddanfon allan mewn bocsus wedi eu hinsiwleiddio ac yn cynnwys paciau iâ, sy’n sicrhau bod y caws yn cyrraedd y cwsmer yn y cyflwr gorau phosib. 

Gweler hefyd yr adran Telerau ac Amodau.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn gwsmer masnach, cysylltwch â ni ymlaen

Cheeseorders@cawscenarth.co.uk

 

VAT Reg number - 976777638

Company Reg number - 6864908