Priodi?

Gwnewch eich diwrnod priodas ychydig yn wahanol gyda cacen gaws unigryw wedi ei gwneud yn arbenning ar gyfer yr achlysur gan Gaws Cenarth.

Rydym yn deall bod gan bob priodferch a phriodfab anghenion gwahanol ac mi allwn ni greu rhywbeth personol a chofiadwy ar gyfer eich diwrnod mawr.

Dewiswch un o’n cawsiau ar gyfer pob un haenen o’r gacen – dewiswch y maint a’r math o gaws ar gyfer pob un haenen, gan adeiladu’r lefelau i greu cacen drawiadol a blasus, sy’n dra gwahanol i’r gacen felys draddodiadol.

Mae angen o leiaf 4 wythnos o rybudd arnom i gynhyrchu cacen briodas. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni neu edrychwch ar ein dogfen hysbysu cacennau priodas yma.

No product

Thanks to the amazing couples who have shared their cakes with us

VAT Reg number - 976777638

Company Reg number - 6864908